Duits in Bedrijf

Wie regelmatig zaken doet met een Duitstalig bedrijf ontdekt al snel hoe belangrijk het is dat men de Duitse taal goed beheerst. De communicatie verloopt dan een stuk prettiger en het is makkelijker afspraken te maken en goede zaken te doen. Veel Nederlanders spreken een aardig mondje Duits, maar vaak is dat net niet voldoende voor een gesprek op niveau over zaken. Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat iemand onvoldoende Duitse les op school heeft gehad. Redenen genoeg om een (opfris)cursus Duits bij mij te volgen.

Omdat het naast zakelijk overleg veel voorkomt dat men ook over andere onderwerpen spreekt met de klant, bijvoorbeeld tijdens een diner, bestaat de cursus uit een combinatie van basisvaardigheden Duits en zakelijke onderwerpen zoals het schrijven van een e-mailbericht.

De cursus richt zich op alle vier taalvaardigheden te weten spreken, luisteren, schrijven en lezen. We werken met een praktijkgerichte methode die ik aanvul met actuele en boeiende teksten welke aansluiten bij uw leerdoel of bedrijfstak. Tijdens de cursus, die gewoonlijk bestaat uit 20 lessen van 1,5 uur, komen diverse onderwerpen aan bod zodat u uw woordenschat flink uitbreidt.
De omgangsvormen in het Duitse bedrijf krijgen eveneens aandacht, want die zijn in Duitstalige landen van groot belang. U leert hoe u zich in een bepaalde situatie correct uitdrukt en welke houding uw Duitstalige collega van u verwacht. Dit in Nederland vaak onderschatte onderdeel, is van groot belang voor het slagen van uw missie!

U kunt zowel individueel als in groepsverband (maximaal 10 deelnemers) les krijgen. Het is door mijn jarenlange ervaring mogelijk les te krijgen in groepen die wat betreft niveau uiteen lopen. Door middel van differentiatie tijdens de les, kan een ieder op zijn eigen niveau vorderingen maken. Dit is voor het bedrijf waar u werkt of leiding aan geeft vaak effectiever en kostenbesparend. U krijgt na elke les wat opdrachten mee zodat u ook thuis actief met de Duitse taal bezig blijft. Een beetje terug naar de schoolbanken dus, maar nu kunt u het geleerde ook meteen toepassen in de praktijk.

Regelmatig geven klanten aan dat ze uitsluitend Duits willen kunnen spreken en dat grammatica niet zo noodzakelijk is, maar zonder basiskennis van de grammatica is het lastig een goed gesprek te voeren of een correcte offerte te maken. We bespreken daarom tijdens elke les toch ook wat basisgrammatica. Vaak geeft het beheersen van de regels juist dat beetje vertrouwen dat u nodig heeft om goed te kunnen spreken en schrijven. Ook uw presentaties zullen beter verlopen.

Ik geef incompanytraining, maar u kunt ook bij mij thuis in Putten les krijgen in de speciale lesruimte die plaats biedt aan 10 personen. In principe kan een cursus, afhankelijk van de beschikbaarheid in mijn agenda, starten wanneer u wilt. Neem gerust contact op zodat we kunnen overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven voor Duitse les? Stuur een mailtje naar duits@mijntaaldomein.nl of neem contact op via: 06 – 504 66 549

Sie sind herzlich willkommen!